OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně prospěšná společnost Centrum Vysočina, pořádající Podzimní školu Josefa
Kalvody v souvislosti s přihláškami studentů zpracovává následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • věk
  • název školy, na které účastník/účastnice studuje
  • telefon
  • e-mailová adresa

Informace o osobních údajích typu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon a e-mailová
adresa slouží k tomu, abychom byli schopni účastníkům zajistit hladký průběh Letní
žurnalistické školy (např. e-mail využíváme ke komunikaci se studenty, telefon
především v době průběhu kempu či při příjezdu studentů na místo konání). Informace
typu název školy studenta/studentky a věk využíváme anonymizované pro statistické
účely.
Správcem údajů je Centrum Vysočina, o. p. s., se sídlem Beckovského 1874, 580 01
Havlíčkův Brod, IČO: 27470148. Zabezpečení osobních údajů splňuje požadavky dané
z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecného nařízení EU o ochraně
osobních údajů.
V souhlasu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením EU
2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR“) má účastník v souvislosti se zpracováním
osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup ke svým údajům
  • právo na opravu a odstranění nesprávných údajů
  • právo na podání vysvětlení ohledně zpracování
  • právo odvolat souhlas se zpracováním.