Základní informace

Popis projektu

Pětidenní setkání zájemců o historii a politologii všech věkových kategorií z České a Slovenské republiky, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti ve spolupráci s odborníky a současně si také vyměnit zkušenosti. Setkání se koná vždy v závěru října v Chotěboři, zaměřuje se na dějiny 19., 20. a 21. století, historické procesy a lokální historii.

Cílová skupina

Studenti středních a vysokých škol, učitelé základních a středních škol se zájmem o historii a politologii a ostatní zájemci.

Rozdělení účastníků do tří skupin

 1. Začátečníci – zájemci o historii a politologii, kteří teprve začínají
  – kritické myšlení při zkoumání historie
 2. Pokročilejší – zájemci o historii a politologii, kteří se už oborům věnují a chtějí se zdokonalit
 3. Pokročilí – zájemci o historii a politologii, kteří se už oborům věnují, sbírají informace ve svém
  regionu, mají za sebou publikační činnost, chtějí se zdokonalit a konfrontovat své
  zkušenosti s ostatními
  – orální historie – rozhovory s pamětníky

V roce 2023 se první ročník podzimního setkání uskuteční od středy 25. do neděle 29. října 2023.

Struktura a náplň setkání

 1. Historické a politologické práce – zásady, hledání pramenů, práce se zdroji
 2. Exkurze
 3. Práce v terénu – orální historie, badatelská činnost
 4. Přednášky, diskuse, panely

Rozvržení dne na Podzimní škole Josefa Kalvody

 • 8.00–12.00 teoretická a praktická cvičení ve skupinách a samostatná práce
 • 12.00 oběd
 • 13.00–17.00 workshopy
 • 17.00 večeře
 • 19.00–20.30 večerní diskuse, panel

Pracovní témata večerních panelů

26. října 2023 Role šlechtice ve 21. století – debata tří zástupců šlechtických rodů

27. října 2023 Jak pracují spisovatelky historické beletrie s prameny? Milena Štráfeldová, Kateřina Tučková, Alice Horáčková, moderuje Filip Nerad, Český rozhlas

28. října 2023 Historické kořeny války na Ukrajině – debata historiků, politologů a novinářů

Školné

V roce 2023 činí 2000 Kč a je splatné po přihlášení na základě zaslání platebních údajů.
Do 1. září je storno poplatek 500 Kč, od 15. září 1000 Kč, od 1. října pak 2000 Kč.
Konec přihlášek do 30. 6. 2023.

Přihlášku můžete podat zde.

Mediální partneři

Forum 24, Týdeník Forum, Jihlavské listy, online deník Vysočina-news.cz, Televize HBin

Hlavní partneři

Ústav pro studium totalitních režimů, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Partneři

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Městské muzeum Chotěboř, město Chotěboř, CEKUS Chotěboř, zámek Maleč, Společnost Ferdinanda Peroutky