Základní informace

Popis projektu

Setkání zájemců o historii a politologii všech věkových kategorií z České a Slovenské republiky, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti ve spolupráci s odborníky a současně si také vyměnit zkušenosti. Setkání se koná vždy v závěru října v Chotěboři, zaměřuje se především na dějiny 19., 20. a 21. století, historické procesy a lokální historii.

Cílová skupina

Studenti středních a vysokých škol, učitelé základních a středních škol a ostatní se zájmem o historii
a politologii.

Rozdělení účastníků do tří skupin

 1. Orální historie – základy orální historie, příprava rozhovoru s narátorem, tvorba rozhovoru
  s pamětníkem a jeho následné zpracování včetně výsledného přepisu
 2. Historické prameny – práce s historickými prameny, zásady, zpracování, použití
 3. Kulturní historie raného novověku – pohledy na raně novověkou společnost, práce v terénu

V roce 2023 se první ročník podzimního setkání uskutečnil od středy 25. do neděle 29. října 2023.
V roce 2024 se koná druhý ročník od pátku 25. do středy 30. října.
Přihlášky je možné podávat od 1. ledna 2024 prostřednictvím formuláře.

Struktura a náplň setkání

 1. Historické a politologické práce – zásady, hledání pramenů, práce se zdroji
 2. Exkurze v památkách
 3. Práce v terénu – orální historie, badatelská činnost
 4. Přednášky, diskuse, panely

Rozvržení dne na Podzimní škole Josefa Kalvody

 • 7.15 Snídaně
 • 8.00–12.00 teoretická a praktická cvičení ve skupinách a samostatná práce
 • 12.00 oběd
 • 13.00–17.00 workshopy
 • 17.00 večeře
 • 18.00–19.30 večerní diskuse, panel

Témata večerních panelů
Začátky debat v 18.00, kino Chotěboř

Program prvního ročníku v roce 2023

26. října 2023
Role šlechtice ve 21. století
Kateřina Daczická z Heslova, Václav Macháček-Rieger, Jan Luštinec, historik, odborník na rod Harrachů, moderuje David Hertl, Český rozhlas Plus

27. října 2023
Jak pracují spisovatelky historické beletrie s prameny?
Milena Štráfeldová, Kateřina Tučková, Alice Horáčková, moderuje Filip Nerad, Český rozhlas

28. října 2023
Historické kořeny války na Ukrajině
Petra Procházková, novinářka, Deník N, Lenka Víchová, ukrajinistka, Darja Stomatová, novinářka, Česká televize, moderuje Libor Dvořák, Český rozhlas Plus

Školné

V roce 2024 činí 2000 Kč a je splatné po přihlášení na základě zaslání platebních údajů.
Do 1. července je storno poplatek 1000 Kč, od 15. srpna 2000 Kč.
Konec přihlášek na druhý ročník školy: do 30. 06. 2024.

Přihlášku můžete podat zde.

Mediální partneři

Jihlavské listy, online deník Vysočina-news.cz, Televize HBin

Hlavní partneři

Knihovna Petra Pitharta, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR,

Partneři

Městské muzeum Chotěboř, město Chotěboř, Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř, zámek Maleč, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, Podzimní knižní veletrh, Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., město Havlíčkův Brod